สถานะของ Cherbellbell - id 40250

รู้สึกมีความสุข 10 ก.พ. 60
เคารพธงชาติให้ยืนตรง อยากมั่นคงให้ยืนข้างเรา