สถานะของ Fight - id 40554

รู้สึกจะเป็นลม 17 ก.พ. 60
ไอ้สัส 5555