สถานะของ beerfreedom - id 40612

รู้สึกเหนื่อยมาก 19 ก.พ. 60
ภาพใต้ความเบื่อ มันก็มีความเหงา
ยากที่จะมีคัยเข้าใจในสิ่งที่เราเจอตอนนี้