สถานะของ mindmint - id 61358

รู้สึกหนาวมาก 20 ธ.ค. 60
หนาวมากที่สุโข๋ทั๊ย