สถานะของ Numin - id 61372

รู้สึกหนาวมาก 20 ธ.ค. 60
หนาวๆก้อดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ