สถานะของ chom - id 61623

รู้สึกหนาวมาก 23 ธ.ค. 60
สวัสดีหลายวันมานีักรุงเทพหนาวรักษาสุขภาพด้วยนร้า