สถานะของ chat - id 61664

รู้สึกดี 23 ธ.ค. 60
เหงาไม่มีใครถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแลทักได้นัดได้ยินดีเสมอครับ