สถานะของ today - id 61705

รู้สึกสงสัย 24 ธ.ค. 60
ทำไงต่อเนี่ยสับสนๆ