สถานะของ Soda - id 61714

รู้สึกดี 24 ธ.ค. 60
อาจจะไม่สวยแต่ก้อกอดแล้วอุ่นนะ