สถานะของ Weerapong - id 61834

รู้สึกซาบซึ้ง 25 ธ.ค. 60
อยากสนุก แต่ไม่ผูกพัน