สถานะของ Naifour - id 61929

รู้สึกมีชีวิตชีวา 26 ธ.ค. 60
อยากรู้ต้องลอง
(ขอคนพูดสุภาพๆ)น่ะคับ