สถานะของ palmizz - id 62031

รู้สึกฝันกลางวัน 27 ธ.ค. 60
อย่าคาดหวัง มันก็จะไม่ผิดหวัง 🙃😌