สถานะของ ALINOR - id 62046

รู้สึกหนาวมาก 28 ธ.ค. 60
เหงาจัง