สถานะของ พ - id 62083

รู้สึกซาบซึ้ง 28 ธ.ค. 60
ไม่สวยไม่รวย...ไม่มีควยอะไรเลยค่ะ