สถานะของ Framy - id 62244

รู้สึกฝันกลางวัน 30 ธ.ค. 60
อยากมีแฟนเป็น Web Developer @, Chat มาดูก่อนก็ได้น้า ^^ -_-