สถานะของ jackkycb - id 62272

รู้สึกหนาวมาก 31 ธ.ค. 60
เหงา