สถานะของ Ta - id 62280

รู้สึกเบื่อ 31 ธ.ค. 60
ลำโพงมันดัง ลำพังมันเหงา