สถานะของ RATIONAL - id 62343

รู้สึกซาบซึ้ง 01 ม.ค. 61
งดเกรียน งดยืมตัง และงดลงทุน