สถานะของ Kai - id 62566

รู้สึกเพ้อ 04 ม.ค. 61
โสดว่างๆมาคุยนะ