สถานะของ vopakjai - id 62582

รู้สึกเจ็บปวด 04 ม.ค. 61
อย่ารักคนที่_ไม่ใช่
อย่าห่วงใยคนที่_ไม่สน
อย่ารักคนที่_ไม่มีตัวตน
อย่าเป็นคนที่_เจ็บแล้วไม่จำ