สถานะของ PP - id 62626

รู้สึกท้อแท้ 04 ม.ค. 61
เห้อออ~เพลียใจฟุดๆ -..-