สถานะของ NuTt - id 62750

รู้สึกท้อแท้ 06 ม.ค. 61
เบื่อๆ เหงาๆ