สถานะของ NAY - id 62785

รู้สึกจะเป็นลม 07 ม.ค. 61
น่าเบื่อ