สถานะของ AiE - id 62792

รู้สึกอวด 07 ม.ค. 61
คุยได้ๆ เว้า ภาษาไทย"คล่อง"แล้ว😁😁