สถานะของ Thanakorn - id 62793

รู้สึกเซ็ง 07 ม.ค. 61
ยังง่วงอยู่เลย. 😥