สถานะของ boy - id 62852

รู้สึกจะเป็นลม 08 ม.ค. 61
ครั้งแรกเลยครับมาเพราะ สับสนว่าทำไมเราจึงโสด