สถานะของ golfchul26 - id 62858

รู้สึกซาบซึ้ง 08 ม.ค. 61
เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกระด้าง..