สถานะของ Fern - id 62940

รู้สึกเพ้อ 10 ม.ค. 61
ไม่มีร่มให้เธอกาง แต่มีร่างให้เธอกอด >