สถานะของ kook - id 63013

รู้สึกดี 11 ม.ค. 61
ถ้าเธอเก็บเงินซื้อกล้อง เธอจะได้แค่กล้อง
แต่ถ้่าเธอมีแฟนที่มีกล้อง เธอจะได้ทั้งกล้องและแฟนนน