สถานะของ JoeHernan - id 63020

รู้สึกเหงา 11 ม.ค. 61
นอนหนาวคนเดียว ท่ามกลาง อากาศที่นี่ 5-7 องศา C