สถานะของ ii-jung - id 63118

รู้สึกเศร้า 13 ม.ค. 61
" รอคอย...ใครบสงคน..มา..หยุด..มัน ..!! "