สถานะของ Oomsin - id 63121

รู้สึกท้อแท้ 14 ม.ค. 61
เหงาจัง 🙄🙄