สถานะของ Sky - id 63122

รู้สึกเหงา 14 ม.ค. 61
ยังไม่นอนเลยจะตีสามแล้ว