สถานะของ Fonz - id 63145

รู้สึกจะเป็นลม 14 ม.ค. 61
วันๆก้อยู่แต่กับเด็ก 😀😀