สถานะของ Annop - id 63304

รู้สึกหนักแน่น 16 ม.ค. 61
พออกหักบ่อยๆก็ต้องเริ่มที่จะอยู่คนเดียวให้ได้ มาเที่ยวเชีบงรายดูทะเลหมอกคนเดียวคับ 5-7มค61