สถานะของ sa - id 63341

รู้สึกยอมแพ้ 17 ม.ค. 61
การรับรู้เรื่องของคนนั้น มันจะทำให้เราแย่กว่าเดิม