สถานะของ sa - id 63347

รู้สึกเจียมตัว 17 ม.ค. 61
ทำงานต่อดีกว่า จะได้ไม่ต้องเก็บมาคิดเรื่องนั้น