สถานะของ joy - id 63400

รู้สึกเซ็ง 18 ม.ค. 61
เบื่อ.