สถานะของ BlueSeal - id 63497

รู้สึกชิลล์ 19 ม.ค. 61
สนก็ทัก ไม่รักก็ผ่าน หาพี่ชายใจดีครับ