สถานะของ oum - id 63517

รู้สึกจะเป็นลม 20 ม.ค. 61
ไม่ได้เล่นนาน