สถานะของ Taey - id 63527

รู้สึกอกหัก 20 ม.ค. 61
ไม่มีไรจะพูดเพราะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์