สถานะของ BLACKROSE - id 63531

รู้สึกมีความสุข 20 ม.ค. 61
ไม่ได้หล่อเหมือนใคร..แต่เราจิงใจนะเทอ