สถานะของ lookkwan1991 - id 63749

รู้สึกบ่น 24 ม.ค. 61
ในใจก็อยากบวชชีตลอดชีวิต....ถ้าถูกล๊อตตาลี่หรือสามารถดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายและดูแลทดแทนบุญคุณท่านได้แล้วไม่ใช่ให้ท่านเป็นห่วงบ่อยๆๆ....ทั้งๆๆที่กิเลสในตัวก็ยังไม่หมดยังอยากมีความรักยังอยากลองมีครอบครัว..ยังอยากมีลูกที่เป็นผู้หญิง...ยังอยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวของลูกคนนี้...ใบปริญญาไม่ได้วัดความสำเร็จในชีวิตเพราะตอนนี้ไม่สมารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลยมีแต่ขอเงินพ่อแม่ใช้ด้วยซ้ำ...และทำผิดศิลบ่อยๆๆซื้อเหล้าซื้อเบียร์ติดเหล้าติดเบียร์สนับสนุนคนเล่นหวยจนถึงขั้นมาจดหวยส่งคนอื่นซึ่งเป็นนิสัยที่แย่มากๆๆ....คิดสักวันว่าจะเลิกเล่นหวยจริงๆๆจังๆๆแล้วหันมาทำงานตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหาอาชีพเสริมอื่นๆๆทำคนจะมีเงินก็ต้องทำงานและงานที่ทำต้องสุจริตที่สุดและก็ต้องตั้งใจทำงานให้ได้มากที่สุดจะเป็นแค่คนที่คิดว่าทำดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเอง....ถ้าเราทำไม่ดีคนอื่นว่าไม่ดีก็ต้องหันมามองตัวเองมองขอเสียของตัวเองไม่ใช่ไปมองขอเสียของคนอื่นแล้วไปว่าไปโทษเค้า....โตแล้วถ้าคิดเองไม่เป็นเตือนตัวเองไม่เป็นก็ไม่มีใครสามารถจะไปเตือนไปสอนได้....เพราะถ้าเราคิดเป็นเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนะคติมองทุกๆๆอย่างให้บวกและมองทุกๆๆคนในแง่ที่ดีๆๆไม่อคติกับใคร...ไม่พูดแขวะคนอื่นหรือะไรทำตัวเองให้ดีก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีซะก่อนก่อนที่จะไปว่าคนอื่นๆๆ....แม้เค้าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเร่ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเค้าด้วยความคิดของตัวเองเป็นใหญ่และเป็นหลัก....คนทุกคนมีด้านที่ดีและไม่ดีเสมอ...ไม่มีใครดีที่สุดหรือชั่วที่สุด....ทุกๆๆคนมีด้านที่ดีๆๆและไม่ดีเสมอ.....