สถานะของ None - id 63812

รู้สึกชิลล์ 25 ม.ค. 61
เริ่มต้นใหม่แล้วไปด้วยกัน