สถานะของ Jarukan - id 63981

รู้สึกดี 27 ม.ค. 61
หูก็มีตั้ง 2 ข้าง ก็หัดฟังคนอื่นบ้างนะ👌😉
ไม่ใช่เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่😎🖕