สถานะของ mroctober - id 64032

รู้สึกดี 28 ม.ค. 61
Ready to talk to some people I don't know.