สถานะของ Nam - id 64058

รู้สึกไรสาระ 28 ม.ค. 61
บุหรี่ เหล้า เบียร์มันแพง🍺🚬
หันมาดูดดื่มเราแทนได้นะ 😛😄