สถานะของ nune - id 64080

รู้สึกบ้า 28 ม.ค. 61
เราคุยทีละคน เพราะเราตอบสองคนพร้อมกันไม่ได้