สถานะของ Ninews - id 64132

รู้สึกดี 29 ม.ค. 61
อยากมีเพื่อนผู้หญิง จะได้ไปเที่ยวด้วยกันได้