สถานะของ Nupond - id 64292

รู้สึกซาบซึ้ง 01 ก.พ. 61
ถ้าเธอไม่โอเค ฉันจะเซไป ทะเล